Module SFP-GE-SM13-10KM Cablexa

  • Bộ thu phát quang LC SFP có thể cắm nóng
  • Tương thích MSA có thể cắm yếu tố hình thức nhỏ (SFP)
  • Tuân thủ theo chuẩn Gigabit Ethernet 1000BASE-LX của IEEE 802.3z
  • Loại cáp quang: Miltimode hoặc single mode
  • Số sợi quang: 2 sợi quang
  • Tốc độ dữ liệu (tối đa): Lên tới 1.25Gb /s
  • Khoảng cách (tối đa): 10KM
  • Truyền bước sóng 1310nm
  • Nhiệt độ thích hợp cho hoạt động là: 0 ℃ ~ + 70 ℃