Module quang 1.25G ZTE

  • Số sợi quang: 1 sợi quang hoặc 2 sợi quang
  • Truyền bước sóng 1310nm Tốc độ dữ liệu (tối đa): Lên tới 1.25Gb /s
  • Tần suất tiếp nhận dữ liệu RX (1310) APD
  • Tốc độ dữ liệu TX (1490) DFB
  • Phạm vi điện áp trong volts (VCC) 3,135-3,465
  • Khoảng cách (tối đa): 10KM