MeetUp

21.428.500

  • Webcam ghi hình cảm biến hình ảnh Ultra HD 4K
  •  Khung hình 30fps/s
  •  Trường ngắm siêu rộng 120°, 3 micro ( có thể nối dài ) & loa tuỳ chỉnh.
  •  Kết nối Bluetooth và USB nhận ngay khi cắm với 3 chế độ thiết lập sẵn.