Logitech Group

22.525.000

  • Webcam ghi hình Full HD 1080p tốc độ 30 khung hình/ s
  • 260 độ xoay, 130 độ nghiêng ,90 độ rộng.
  • Zoom rộng Dễ dàng kiểm soát (remote 10m)
  • Khữ nhiễu. Hỗ trợ mở rộng Micro.
  • Tương thích: USB kết nối máy tính Windows, Mac, Google Chromebook
  • Tương thích web conferencing Skype và Lync ( bảng Free hoặc trial)