CAMERA HIKVISIONXem thêm

-42%
925.000 540.000
-56%
1.277.000 560.000
-44%
959.000 540.000
-53%
10.170.000 4.820.000
-51%
-53%
-51%
-50%

CAMERA DAHUAXem thêm

CAMERA KBVISIONXem thêm

CAMERA HUVIRONXem thêm

Tôi đã từng yêu cầu bên đồng chí Hưng hàn cáp quang tại các công trình mà cty tôi (IB) thi công hệ thống điện nhẹ và Camera quan sát. Nhìn chung thì dịch vụ rất tốt. Chi phí phù hợp. Đặc biệt là rất nhanh. Gọi là tới khắc phục sự cố ngay. Tôi rất hài lòng và sẽ hợp tác lâu dài với bên cty này.

Mr. Tài / Mr. Hải - Marketing IB

Tôi đã từng yêu cầu bên đồng chí Hưng hàn cáp quang tại các công trình mà cty tôi (Unicons) thi công hệ thống điện nhẹ và Camera quan sát. Nhìn chung thì dịch vụ rất tốt. Chi phí phù hợp. Đặc biệt là rất nhanh. Gọi là tới khắc phục sự cố ngay. Tôi rất hài lòng và sẽ hợp tác lâu dài với bên cty này.

Mr. Tài / Đỗ Hồng Tuyến - CEO Luxury Watch